DFDS stålseil i boks Econowind

Stålseil

Stålseil i boks – utnytting av vindenergi til reduksjon av CO2

Piloten har som mål å se på effekten av å utnytte vindenergi for å redusere drivstofforbruket på skip i fast rute mellom Midt-Norge og Europa. Som ledd i dette skal man i piloten se nærmere på en fleksibel og containerbasert løsning fra Econowind. Gjennom uavhengige analyser vil man kartlegge potensialet for reduksjon av drivstoff forbruk på skip i fast rute mellom Midt-Norge og Europa ved bruk av stålseil. Analysene skal gjennomføres ved såvel bruk av simuleringsmodeller som full-skala test av den containerbaserte løsningen.

Pilotprosjektets mål

Visjonen for denne piloten er å kunne utnytte vindenergi til en vesentlig reduksjon av CO2-fotavtrykket i kyst- og nærskipsfart.

Status

I pilotstudien ble det testet en prototype av Econowind sitt stålseil ombord på DFDS sitt containerskip Lysbris Seaways. Såvel målt som beregnet effekt var lav, noe som bl.a. skyldes at løsningen (stålseilet) var for lite. Analysene ved bruk av DNV’s simuleringsmodeller viste tilsvarende lave effekter. Det har vært vurdert å teste et alternativt konsept, rotorseil fra Anemoi Marine.

Etter erfaringene med testen av Econowind-løsningen, har DFDS konkludert med at dersom et slikt system skal monteres så må det ha ferdig utviklet software som styrer rotorseilet «automatisk», uten behov for egen tekniker om bord til å styre dette. Dette var nemlig en problemstilling med den uttestede løsningen fra Econowind.

DFDS har inngått avtale med GSP Servicekontor for Grønn Flåtefornyelse for å se på ulike tiltak for å redusere utslippene av de to skipene Lysbris Seaways og Lysvik Seaways. Ett av tiltakene vil være å vurdere stålseil/rotorseil for å utnytte vindenergi. Det vil også bli sett på andre mulige tiltak inkludert bruk av alternative drivstoff.

DFDS vurderer mulig samordning mellom opprinnelig pilot og det nye prosjektet beskrevet over i GSP Servicekontoret.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.