Eksfin – Eksportfinansiering Norge

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) er en statlig forvaltningsbedrift opprettet 1. juli 2021 gjennom sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS.

Eksfin er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Eksfin fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med et bredt utvalg av statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfins finansieringsløsninger er et statlig supplement til det private bank- og finansmarkedet. Eksfin forvalter også andre finansieringsordninger for norsk næringsliv uten eksportformål.

Formålet med sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt er å gjøre eksportfinansieringstilbudet enklere for næringslivet og få et mer effektivt eksportfinansieringssystem.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på LinkedIn eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.