Illustrasjon: Statens Vegvesen

Tirsdag 21. mai 2024: Har bygg og anlegg nøkkelen til økt sjøtransport og reduserte utslipp?

Tid:        Tirsdag 21. mai kl 09.00-10.00

Sted:     Kun digitalt

Miniseminaret er åpent for all.

Påmelding

 

Bygg og anleggsektoren er inne i en omfattende omstilling nettopp nå. Sektoren må redusere sine klimagassutslipp betydelig. Det er og blir krevende.

Men potensialet er stort. Store samfunnsgevinster kan oppnås. Begge deler er motiverende.

Men hvordan? Hvordan kan potensialet og gevinstene oppnås?

Ifølge anbefalingene i Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggssektoren er noen av svarene:

  • Utnytte fjordene og sjøveiene.
  • Sørg for minst mulig trafikk i gatene.
  • Tilrettelegg for nullutslipps logistikk; elektriske lastebiler, anleggsmaskiner og skip.

Igjen er det Statens Vegvesen som viser vei og som tilrettelegger for sjøtransport.

De har satt sine egne mål i samsvar med disse anbefalingene, de skaper konkret motivasjon hos sine leverandører og de kan vise til resultater.

Fra 2020 til 2023 er CO2-utslippene fra deres asfaltkontrakter nær halvert.

Og frem mot 2030 skal de reduseres ytterligere. Målet er da 70 % kutt.

Ett virkemiddel på vei mot målene fra Statens vegvesen og flere fylkeskommuner er å tilby en tildelingssum på inntil 7,5 kroner per kg CO2 kuttet relativt til konkurrentene i anleggskontrakter.

 

Dette miniseminaret er en oppfølging av initiativ tatt i GSP-piloten Grønn sjøtransport i offentlige anskaffelser, og som i dag følges opp i ytterligere to piloter Mer realistiske EPD-kalkyler for sjøtransport og Grønn sjø- og landtransport av masser i store offentlige prosjekter.

 

Thor Asbjørn Lunaas

 

 

 

 

 

 

 

 
Statens Vegvesens ved sjefsingeniør Thor Asbjørn Lunaas vil i dette miniseminaret beskrive hvordan de stiller krav til sine underleverandører og hvordan de premierer de beste.

 

Eivind Dale 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette miniseminaret vil også Eivind Dale fra Grønt Skipsfartsprogram gi eksempler på hvordan Veikartet for grønn sjøtransport, som GSP sammen med næringen har utviklet, anvendes for å navigere mot utslippsreduksjoner og hva status er nettopp nå.

 

Se også Teknisk ukeblad 8. mai.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.