Danske Bank grønne finansieringsløsninger

Hva defineres som grønn finansiering?

Grønne finansieringsløsninger- og strukturer

For å oppnå det grønne skiftet innen kystfarten må nye, innovative miljøteknologier utvikles og tas i bruk. Tilgang på nødvendig kapital er i dag en flaskehals. Forbedret tilgang vil være nødvendig for å akselerere dette skiftet.

Pilotprosjektets mål

Pilotens formål har vært å utvikle og teste attraktive finanseringsalternativer og finansieringsstrukturer for nye og fremtidige teknologiske løsninger, med involvering fra både offentlig og privat sektor.

Status

Gjennom intervjuer av redere/eiere, befraktere, finansaktører og offentlige institusjoner har piloten identifisert de mest vanlige utfordringer ved finansiering av nye skip for det grønne skiftet.

Den største utfordringen er at det mangler risikokapital/egenkapital for å fylle gapet ut over normal ekstern finansiering (bankene tilbyr ofte lån på om lag 60-65% av samlet investeringsbehov), samt at det er manglende etterspørsel og betalingsvilje for grønn sjøtransport i form av akseptable nivåer og lengde på lastekontrakter fra lasteeiere.

Pilotens fokus på grønne løsninger har medført en betydelig modning for alle involverte:

  • Hva defineres som grønn finansiering?

Et resultat er at flere aktører nå er tydeligere og mer bevisst på sin rolle for å sikre nødvendig finansiering av grønne prosjekter. Piloten avdekket at finanssektoren er til dels umoden i sitt møte med det grønne maritime skiftet. Det er derfor forventet at det vil ta noe tid å få på plass attraktive låneordninger. Piloten har lagt et godt grunnlag for videre arbeid.

Juni 2023

Sparebanken Vest har konkret anvendt rammeverk for grønne finansieringsløsninger utarbeidet i Grønt Skipsfartsprogram.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.