Vard prosjekt flåtefornyelse

Fremtidens kystbulkskip

Flåtefornyelse – neste generasjon kystbulkskip

Småbulk- og stykkgodsflåten som utgjør en viktig del av innenlands transport langs norske kysten har en gjennomsnittsalder på omlag 30 år. Behovet for grønn flåtefornyelse er stort.

Pilotprosjektets mål

Vard har som mål med denne piloten å etablere et innovativt flåtefornyelsesprogram av lav- og nullutslipp selvlosserfartøy basert på elektrisk drivlinje og automatiserte laste-/losseløsninger tilpasset markedsbehovet frem mot 2050.

skip

Status

Piloten ble igangsatt i april 2019. Skipssegmentet, inkludert typiske operasjonsmønster for skipene og logistikkjeder de inngår i, er kartlagt. Det er utviklet et fleksibelt og modulært skipsdesign med skalerbart skrog og modulbasert kraftproduksjon med GA (general arrangement) og spesifikasjon (outline specification) som dekker størrelsessegmentene 2000, 5000 og 8000 dwt: Det er nettopp innen disse segmentene at behovet for flåtefornyelse er størst.

Det har vært samarbeid med HeidelbergCement/Felleskjøpets pilot, Sjøtransport av byggeråstoff og korn.

Nå pågår planlegging av et utviklingsprosjekt for videre detaljutforming av designet inkludert kartlegging av mulig støtte gjennom virkemiddelapparatet. Målet er å utvikle et design som møter behovene i flåtefornyelsesprogrammet for godsskip som er etablert som en del av Grønt Skipsfartsprogram.

Les mer

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.