Havgående tråler med ammoniakk som drivstoff

Lerøy Havfisk AS er en del av Lerøy Seafood Group, og er Norges største trålrederi med 10 fartøy i drift med tilhørende fiskerettigheter. Rederiet har hovedkontor i Ålesund, og rederikontorer i Stamsund og Hammerfest.

Denne pilotstudien er motivert av Lerøy Seafood Group sin strategiske ambisjon om å redusere sine CO2 utslipp med 46% innen 2030. Det er også antatt at regelverk og tilhørende krav til utslippsreduksjoner vil bli skjerpet i fremtiden.

Med et tradisjonelt tråler-design er det ikke enkelt å integrere sytemer for lagring og distribusjon av alternative drivstoff ombord i tråleren.  Operasjons-logistikken dikterer i stor grad hvordan fartøyets utstyr og funksjoner er arrangert. Tråldekket legger beslag på tilgjengelig areal på åpent dekk, mens fabrikken og kjøle- og fryserommene tar opp plassen under dekk. Også håndtering og produksjon av restråstoff som hoder og slog til eksempelvis mel og olje krever areal. Det vil derfor være vanskelig å unngå en betydlig økning i hoveddimensjoner for en ammoniakk-drevet fiskebåt av denne typen.

Store havgående trålere har også et forholdsmessig høyt drivstoff-forbruk med utfordrende operasjonsforhold,  lange seilingsdistanser og opp til fem uker sammenhengende på sjøen.

Lerøy Havfisk er leder for prosjektet. Øvrige partnere er listet til høyre. Andre bidragsyter i pilotprosjektet er: Skipsteknikk.

Pilotprosjektets mål:

Lerøy Havfisk ønsker å gjennomføre en mulighets-studie knyttet til implementering av dual-fuel ammoniakk løsninger for en større havgående tråler, inkludert tekniske løsninger, risiko-aspekter og kosteffektivitet.

Studien skal kartlegge barrierer for implementering og innvirkning på operasjonelle forhold.

Spørsmål som denne piloten skal gi svar på er:

  • I hvilken grad kan fartøyenes nåværende operasjonsmønster støttes med ammoniakk som drivstoff?
  • Kan den erfaring store havgående trålere har med bruk av ammoniakk som kjøling ombord ha betydning for bruk av ammoniakk også som drivstoff?
  • Hvilke miljøgevinster kan oppnås, og til hvilken kostnad?

I sum skal piloten gi svar på om det vil være teknisk mulig å implementere et ammoniakk drivstoff-system i et nybygg av samme type som Lerøy Havfisk sine nyere trålere.

Pilotens langsiktige mål er å tilrettelegge for den første tråleren som anvender ammoniakk som drivstoff.

Status:

Dette pilotprosjektet hadde oppstarts-møte i slutten av Januar 2022.

Status mars 2022: Pilotens kick-off møte ble avviket 27. januar, 14 partnere er med i prosjektet.

Seks arbeidspakker er definert. Allerede nå ser en at integrering av systemet om bord uten å endre designet for mye blir en av utfordringene – ettersom det er begrenset med plass og at plassen på denne type fartøy er optimalisert og utnyttet svært godt.

Status september 2022: Piloten har funnet løsninger for etablering av nødvendig lagringsarrangement for ammoniakk basert på operasjonsprofil for liknende fartøy, og har identifisert aktuelt tanklangrings-konsept.

Nåværende fokus er å finne svar på følgende spørsmål:

  • Hvorvidt ammoniakk har muligheten til å oppfylle operasjonskarakteristikkene til en fiskebåt?
  • Hvordan unngå operasjonelle utslipp ved bruk av ammoniakk.

Lerøy har revidert sine nybyggsplanene. Dette gir pilotstudien litt mer tid til videre studier og søken etter svar på de gjenstående spørsmålene.

Status mai 2023: Piloten er nå ferdigstilt. Dens resultater ble presentert på et miniseminar 31. mai 2023. Opptaket av seminaret er tilgjengelig her.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

Følg oss på Twitter eller fyll inn din e-postadresse så holder vi deg oppdatert på alt som skjer i GSP

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.