Havgående tråler med ammoniakk som drivstoff

Lerøy Havfisk AS er en del av Lerøy Seafood Group, og er Norges største trålrederi med 10 fartøy i drift med tilhørende fiskerettigheter. Rederiet har hovedkontor i Ålesund, og rederikontorer i Stamsund og Hammerfest.

Denne pilotstudien er motivert av Lerøy Seafood Group sin strategiske ambisjon om å redusere sine CO2 utslipp med 46% innen 2030. Det er også antatt at regelverk og tilhørende krav til utslippsreduksjoner vil bli skjerpet i fremtiden.

Med et tradisjonelt tråler-design er det ikke enkelt å integrere systemer for lagring og distribusjon av alternative drivstoff om bord i tråleren.  Operasjons-logistikken dikterer i stor grad hvordan fartøyets utstyr og funksjoner er arrangert. Tråldekket legger beslag på tilgjengelig areal på åpent dekk, mens fabrikken og kjøle- og fryserommene tar opp plassen under dekk. Også håndtering og produksjon av restråstoff som hoder og slog til eksempelvis mel og olje krever areal. Det vil derfor være vanskelig å unngå en betydelig økning i hoveddimensjoner for en ammoniakk-drevet fiskebåt av denne typen.

Store havgående trålere har også et forholdsmessig høyt drivstoff-forbruk med utfordrende operasjonsforhold,  lange seilingsdistanser og opp til fem uker sammenhengende på sjøen.

Lerøy Havfisk er leder for prosjektet. Øvrige partnere er listet til høyre. Andre bidragsyter i pilotprosjektet er: Skipsteknisk.

Pilotprosjektets mål

Lerøy Havfisk ønsker å gjennomføre en mulighets-studie knyttet til implementering av dual-fuel ammoniakk løsninger for en større havgående tråler, inkludert tekniske løsninger, risiko-aspekter og kosteffektivitet. Studien skal kartlegge barrierer for implementering og innvirkning på operasjonelle forhold.

Spørsmål som denne piloten skal gi svar på er:

  • I hvilken grad kan fartøyenes nåværende operasjonsmønster støttes med ammoniakk som drivstoff?
  • Kan den erfaring store havgående trålere har med bruk av ammoniakk som kjøling om bord ha betydning for bruk av ammoniakk også som drivstoff?
  • Hvilke miljøgevinster kan oppnås, og til hvilken kostnad?

I sum skal piloten gi svar på om det vil være teknisk mulig å implementere et ammoniakk drivstoff-system i et nybygg av samme type som Lerøy Havfisk sine nyere trålere. Pilotens langsiktige mål er å tilrettelegge for den første tråleren som anvender ammoniakk som drivstoff.

Status

Pilotens kick-off møte ble avviket 27. januar 2022. 14 partnere var med i prosjektet. Seks arbeidspakker ble definert. Det ble tidlig konstatert at en integrering av systemet om bord uten å endre designet for mye ville bli en av utfordringene – ettersom det er begrenset med plass og at plassen på denne type fartøy er optimalisert og utnyttet svært godt.

Piloten fant likevel løsninger for etablering av nødvendig lagringsarrangement for ammoniakk basert på operasjonsprofil for liknende fartøy, og identifiserte aktuelt tanklangrings-konsept.

To av pilotens hoved spørsmål var:

  • Hvorvidt ammoniakk har muligheten til å oppfylle operasjonskarakteristikkene til en fiskebåt?
  • Hvordan unngå operasjonelle utslipp ved bruk av ammoniakk?

En havgående tråler har begrenset plass om bord. Skipet er i utgangspunktet et fiskefartøy, en fabrikk, et lager og en transportør – og alle deler av skipet er benyttet. Likevel, pilotstudien konklusjon var at det finnes løsninger for etablering av nødvendig lagringsarrangement for ammoniakk. Lerøys strategisk ambisjon om å redusere sine CO2 utslipp med 46% innen 2030 står uansett fast.

Piloten ble ferdigstilt i mai 2023.

Les pilotrapporten her

Pilotens resultater ble presentert på et miniseminar 31. mai 2023. Opptaket av seminaret er tilgjengelig her.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.