26. og 27. mai: Narve Mjøs leder Capital Link paneldialog

Arrangementet har passert

 

Capital Link er et New York basert investor-relation, kommunikasjons og rådgivningsfirma. Maritim industri er deres viktigste fokusområde. I samarbeid med Norges Rederiforbund, Nor Shipping og DNV inviterer de til digitalt forum – over to dager – 26. og 27. mai.

For fullstendig program, klikk her: Norwegian Shipping – Industry Leadership in a Fast-Changing World.

Det er nettopp det faktum at norsk maritim industri viser vei i den grønne, maritime utviklingen som har trigget arrangørenes interesse, og som har ført til at de har invitert sentrale, norske maritime ledere til å dele erfaringer, diskutere muligheter og sammen se fremover mot en verden i enda raskere omstilling.

Arrangøren sier selv:

«This forum aims to showcase the industry and thought leadership of the Norwegian maritime community to a global audience. Norway has a leading position in global shipping and the forum present a unique opportunity to share into the insight of Norwegian industry leaders.”

GSP er med

Sammen med ColorLine, HeidelbergCement, ASKO, Kongsberg og Vard skal Narve Mjøs anvende eksempler fra Grønt Skipsfartsprogram. Under overskriften: «COASTAL & SHORT SEA SHIPPING – Leading the Green Revolution to Zero Emissions» vil ikke minst det faktum at resultater oppnås gjennom åpent samarbeid bli belyst.

«Hva som er utfordringene og løsningene, og hva vi sammen har oppnådd og hvilke konkrete resultater vi skaper gjennom piloter primært tilrettelagt for kystnær shipping i Norge, kan videreutvikles. Vårt arbeid og våre resultater kan bidra til utvikling også innen deep-sea shipping,» sier Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram.

Og han legger til: «Det er også et mål for Grønt Skipsfartsprogram (GSP) å skape og videreutvikle løsninger som styrker hele det norske maritime klyngen, skaper verdier, arbeidsplasser og eksport, og ikke minst skatteinntekter til fremtidens velferdssamfunn.

Paneldeltakerne er:

  • Trond Kleivdal, CEO – Color Line
  • Lars Erik Marcussen, Chartering Manager – Heidelberg Cement
  • Kai Just Olsen, CEO – ASKO MARITIME
  • Andreas Buskop, General Manager – Vard Brevik
  • Egil Haugsdal, President – Kongsberg Maritime

I alt 33 pilotprosjekter har blitt initiert siden GSP ble etablert. Fem av disse vil bli fremhevet som eksempler i det kommende forumet: (strekker link direkte til hver enkelt)

Også KLP sin GSP-pilot «Financing Paris Aligned Shipping» vil bli presentert i en egen seksjon den 27. mai.

Forumet Norwegian Shipping – Industry Leadership in a Fast-Changing World vil bli ledet av Nicolas Bornozis, President, Capital Link sammen med Knut Ørbeck-Nilssen, CEO, DNV Maritime.

Blant det Knut Ørbeck-Nilssen vil fremheve er viktigheten av samarbeid på tvers av hele den maritime verdikjeden for å nå et felles fremtidig mål om null utslipp av klimagasser fra næringen.

«Norge, som en ledende maritim nasjon har en viktig rolle å spille for grønn skipsfart,» sier han.

Følg oss

Ikke gå glipp av nyheter eller arrangementer. Følg oss på X/Twitter og LinkedIn, eller meld deg på nyhetsbrevet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev (se arkiv)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.